X3 Điểm Tích Luỹ

X3 Điểm Tích Luỹ khi mua hoá đơn từ 300,000đ trở lên

- Áp dụng đối với nhóm KHTT của Đảo Hải Sản (Khách hàng đã mua hàng trước đó và có thông tin). Nếu bạn đã mua từ 2 lần trở lên thì bạn sẽ được chuyển sang khách hàng thân thiết và được tích điểm. 

- Chương trình diễn ra Từ ngày 3/7 -5/7.

- Mua 50,000đ tích được 01 điểm. 01 điểm đổi = 1000đ.

- Ví dụ bạn mua đơn hàng 1 triệu là được 20 điểm. Khi mua có chương trình này sẽ được X3 là được 60 điểm tương ứng với 60,000đ. Bạn có thể yêu cầu thanh toán bằng điểm lúc nào bạn muốn. Và chương trình tích điểm diễn ra mỗi khi bạn mua hàng, hệ thống tự động tích điểm cho bạn.

- Khách hàng có thể kiểm tra số điểm tích được bằng cách đọc số điện thoại đã đăng ký mua hàng và yêu cầu tư vấn bán hàng cung cấp qua Hotline hoặc Chat qua FB với Shop. 

Chọn Mua Ngay nhé: https://daohaisan.vn/