Ngày Thành Viên - X3 Điểm Tích Luỹ Ngày 10 Hằng Tháng

- Áp dụng đối với nhóm KHTT của Đảo Hải Sản bao gồm : KH Bạc, KH Vàng, KH Kim Cương vào ngày 10 Mỗi Tháng.

🎁Đối với Khách Hàng Mua Lần Đầu Tiên cũng được áp dụng chương trình này.

- Điểm tích lũy được tính như sau : khi mua 50,000đ tích được 01 điểm. 01 điểm đổi = 1000đ. Tương đương với khoảng 2% hoá đơn.

- Ví dụ bạn mua đơn hàng 1 triệu là được 20 điểm. Khi mua có chương trình này sẽ được X3 là được 60 điểm tương ứng với 60,000đ. Bạn có thể yêu cầu thanh toán bằng điểm lúc nào bạn muốn. Và chương trình tích điểm diễn ra mỗi khi bạn mua hàng, hệ thống tự động tích điểm cho bạn.

- Khách hàng có thể kiểm tra số điểm tích được bằng cách đọc số điện thoại đã đăng ký mua hàng và yêu cầu tư vấn bán hàng cung cấp qua Hotline hoặc Chat qua FB với Shop. 

Xem Thêm Chính Sách KH Thân Thiết và Tích Điểm : http://bit.ly/DHS_KHTT

Chọn Mua Ngay nhé: https://daohaisan.vn/