Cửa Hàng Trương Công Định, Tân Bình (8H-20H; T2 - CN)

57-59 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM


190000981900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)