[Điểm Bán Hải Sản Sống] Kingfood, Quận 7 (7H-21H)

31 Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7,  Tp.HCM


190000981900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)