Chị Linh

Thành Phố Hồ Chí Minh
Bào Ngư là hải sản bổ dưỡng. Một Khách Hàng của shop đã mua bào Ngư size 1 của shop về nhà nấu món Cháo Bào Ngư bổ dưỡng để cùng gia đình thưởng thức. Chị Khen Bào Ngư biển đảo của shop rất ngon.