Anh Hạ

Tân Phú, TP.HCM

Anh Hạ ở quận Tân Phú mua 2 kg trứng cá ngừ, 1 kg mắt cá ngừ nấu canh. Trứng cá kết cùng mắt cá ăn béo béo thanh thanh khiến ăn tuần nào cũng mua shop về làm ăn.