Anh Hạ

Anh Hạ ở quận Tân Phú mua 2 kg trứng cá ngừ, 1 kg mắt cá ngừ nấu canh. Trứng cá kết cùng mắt cá ăn béo béo thanh thanh khiến ăn tuần nào cũng mua shop về làm ăn.


1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)