Anh Sang

Tân Bình - Thành Phố Hồ Chí Minh

Cua King Crab Xanh đang vào mùa giá cực tốt. Anh Sang khen cua ngon và chất lượng