Chị Amy Nguyen

Tân Bình - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chị Amy feedback Hàu sữa Pháp sống, Sò điệp Nhật, Ngao 2 cồi "ngon và tươi, sẽ đặt tiếp lần sau"