Chị Boii Tran

Sò điệp Hokkaido quá chất lượng nên chị tiếp tục order thêm ^^