Chị Boii Tran

Sò điệp Hokkaido quá chất lượng nên chị tiếp tục order thêm ^^


1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)