Chị Châu

Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Mình
"Tôm hôm nay ngon lắm em. Không con nào bị ốp"