Chị Đoan

Bình Tân - Thành Phố Hồ Chí Minh 

Tôm thịt chắc và ngọt lắm. Thêm sốt bán kèm bên ĐẢO nữa hết sảy!!!