Chị Huong Thanh Nguyen

Khách hàng tham gia chương trình: "Ủng hộ Ngư dân tiêu thụ Tôm hùm Baby sống"