Chị Huong Thanh Nguyen

Thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng tham gia chương trình: "Ủng hộ Ngư dân tiêu thụ Tôm hùm Baby sống"