Chị Liên

Gò Vấp - Thành Phố Hồ Chí Minh

Ốc hương tươi rói chế biến cùng sốt độc quyền nhà Đảo là hết ý