Chị Linh

Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh 

Sốt trứng muối bên ĐẢO giúp việc nấu ăn thêm dễ dàng.