Chị Linh

Quận 7 - Thành Phố Hồ Chí Minh 

Feedback Sashimi cá hồi siêu mlem nhà Đảo, tươi ngon không thể chối từ