Chị Nhi

Tân Bình - Thành Phố Hồ Chí Minh

"Hải Sản ngon lắm em, lúc nào thèm Hải Sản đều đặt bên mình"