Chị Thảo Nguyễn

Quận 12 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Những chiếc feedback siêu "xịn" của chị Thảo Nguyễn là động lực để ĐẢO phát triển hơn mỗi ngày ^^