Chị Tiếng

Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Đồ ăn ngon, nhậu tới bến hehe