Chị Trâm

Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh
Bữa trưa chất lượng, bổ dưỡng nước chấm ngon lắm nha. Cảm ơn ĐẢO!