Chị Xoan

Gò Vấp - Thành Phố Hồ Chí Minh

Có thể là hình ảnh về sashimi, sushi và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về sushiCó thể là hình ảnh về sashimiCó thể là hình ảnh về sushi và trong nhàCó thể là hình ảnh về thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về thực phẩmCó thể là hình ảnh về sashimi, sushi và trong nhà

"ĐẢO HẢI SẢN giao đồ ăn cho mình nhanh hơn cả cách người yêu đòi quay lại luôn. 🤣 Rất đáng để trải nghiệm và enjoy tại nhà sau giờ làm việc căng thẳng hoặc cùng chill cùng những buổi party thì ta nói hết số dách 😜😜"