Ngày Hội Thành Viên, Giảm 5% Cho KHTT

Giảm Ngay -5%, Áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác dành cho Khách Hàng Thân Thiết / KH VIP khi mua hàng vào ngày 25 hàng tháng. 

Điều kiện: Khách Hàng đã mua từ lần thứ 2  hoặc đã đăng ký KHTT ( Mua online hay tại Cửa Hàng) và có cung cấp thông tin như: Số điện thoại (bắt buộc), Tên,... 

Xem sản phẩm và mua hàng để hưởng ưu đãi nhé khách. Click xem sản phẩm tại http://daohaisan.vn/