MARKETING MANAGER (20- 30 Triệu)

MARKETING MANAGER ( 15-20 Million)


Job description:

- Planning and strategy of Online / Offline advertising, promotion and communication activities

- Create strategy to build and develop brands.

- Implement and execute marketing and sales programs to achieve KPIS and marketing’s target

- Understand the techniques of each channel to manage and optimize content, advertising, and website to effectively co-ordinate marketing activities.

- Apportion, control and optimize the budget, effectiveness of Digital marketing channels and other advertising channels.

- Supervise activities, arrange and manage the team in charge, and be responsible for training the team members to develop and perfect the skills.

- Co-ordinate related departments such as Product Industry, Customer Service, operate and implement effective sales and marketing programs.

- Analyse user behavior, customers on the Customer-centric core platform to suggest suitable marketing methods

- Refer more about the company via Website: daohaisan.vn


-------

Request :


- At least 3 years of experience in Marketing or Digital Marketing.

- Age from 27 and up.

- University graduate or above.

- Interested in technology and marketing, creating, eager to learn new things and constantly improving yourself

- Deep and wide understanding in the field of Digital Marketing, have skills in content.

- Work planned, on time, with high commitment.

- Proactive, highly responsible, enthusiastic with work and strong spirit.
- The ability to withstand pressure with a positive spirit.

- Personal work management, people management and teamwork skills.

--------

Income/ policy:

- Salary: Agreement + Bonus KPIs Month / Quarter / Year.

- Working time: 8:00 - 17:00 from Monday to Friday; 8h-12h (Saturday)

- A dynamic, friendly, open, fair working environment that encourages creative thinking and, respects employees' capabilities

- The opportunity to get many privileged incentives from the company according to the ability to contribute and dedication.

- Opportunities for career development are high and unlimited, enhancing the capacity of young employees with aspirations and goals to strive.

- There are intensive training programs, or budget to improve employees' working capacity according to one of the company's core values "Never stop learning and perfecting yourself"

- The benefits of health insurance, social insurance, and Tet holidays are in accordance with the Labor Law and the Company's remuneration policy.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch và chiến lược các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, truyền thông Online/Offline

- Đưa ra chiến lược để xây dựng và phát triển thương hiệu. 

- Triển khai các chương trình marketing, bán hàng để đạt được các Kpis và các mục tiêu marketing.

- Hiểu kỹ thuật của các kênh digital để quản lý và tối ưu hoá được hiệu quả quảng cáo, truyền thông, và các hoặc động marketing

- Phân bổ, kiểm soát và tối ưu ngân sách, hiệu quả của các kênh Digital marketing, Media, và các kênh truyền thông khác.

- Giám sát hoạt động, sắp xếp và quản lý team phụ trách, và có trách nhiệm đào tạo để đội ngũ trong team phát triển và hoàn thiện các kỹ năng.

- Phối hợp các bộ phận liên quan như Ngành hàng, Dịch vụ Khách Hàng, vận hành triển khai các chương trình marketing và bán hàng hiệu quả.

- Phân tích hành vi người dùng, đối tượng khách hàng trên nền tảng cốt lõi lấy Khách Hàng là trung tâm để đề ra các phương pháp marketing cho phù hợp/

Tham khảo thêm về công ty qua Website: daohaisan.vn
-------

Yêu cầu :

 - Ít nhất kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực Marketing hoặc Digital Marketing.

- Tuổi từ 27 trở lên.

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên.

- Yêu thích công nghệ và công việc markteting, sáng tạo, ham học hỏi cái mới và không ngừng hoàn thiện phát triển bản thân.

- Hiểu biết trong sâu và rộng trong lĩnh vực Digital Marketing, có kiến thức về Brand Maketing và kĩ năng về content.

- Làm việc có kế hoạch, đúng deadline, tính cam kết cao.

- Chủ động, trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc và tinh thần mạnh mẽ

- Khả năng chịu được áp lực với tinh thần tích cực.

- Kỹ năng quản lý công việc cá nhân, quản lý con người và khả năng làm việc nhóm tốt.

--------
Thu Nhập/ Chính Sách:

- Lương : Thoả Thuận + Thưởng KPIs Tháng/ Quý/ Năm.

- Thời gian làm việc : 8h-17h từ Thứ 2- Thứ 6;  8h-12h (Thứ 7)
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng,  khuyến khích tư duy sáng tạo và, coi trọng năng lực của nhân viên
- Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn,  đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.
- Có các chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những gía trị cốt lõi của công ty “ Không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân”
- Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.


Liên hệ: Công ty TNHH Đảo Hải Sản.
Sđt: 0938.515.006- Ms. Huyền
Mail: huyen.doan@daohaisan.vn hoặc tuyendung@daohaisan.vn
Địa chỉ làm việc: Toà Nhà AXYS  (Lầu 1) 12A Núi Thành, P.13, Tân Bình