Sắp xếp theo

07 Loại Cua Ngon Thế Giới

990,000 đ / Size 7-9 1,090,000 đ -9%
990,000 đ / 1Kg
1,350,000 đ / 1kg ( size 450-600g)
Có 4 lựa chọn
sống
1,990,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -7%
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg