Sắp xếp theo

5 Hải sản ăn kiểu sashimi cực ngon và lạ miệng

170,000 đ / Túi 288g
340,000 đ / 1Kg
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con