Sắp xếp theo

Cá Hồi Nauy Tươi

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
90,000 đ / 200g
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
tươi
Chuẩn Sashimi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
2,100,000 đ / 5Kg
Có 3 lựa chọn
99,000 đ / 300g