Sắp xếp theo

Cá Hồi Nauy Tươi

Có 2 lựa chọn
30,000 đ / 1 Bộ 600-800g
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
179,700 đ / 300g 195,000 đ -8%
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
110,700 đ / 300g 117,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,038,000 đ / Miếng 2Kg 1,100,000 đ -6%
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
139,000 đ / Hủ 50g 150,000 đ -7%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
369,000 đ / 1Kg 390,000 đ -5%
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g