Sắp xếp theo

Cá Hồi Nauy Tươi

Có 2 lựa chọn
28,000 đ / 1 Bộ ~700g
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
147,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,260,000 đ / Miếng 2Kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g