Sắp xếp theo

Cá Hồi Nauy Tươi

Có 2 lựa chọn
60,000 đ / 500g 75,000 đ -20%
Có 2 lựa chọn
18,000 đ / 1 Bộ ~700g 28,000 đ -36%
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
105,000 đ / 250g 112,500 đ -7%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
tươi
Chuẩn Sashimi
1,120,000 đ / Miếng 2Kg 1,300,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Chuẩn Sashimi
tươi
2,280,000 đ / 6Kg 2,520,000 đ -10%
Có 3 lựa chọn
117,000 đ / 300g
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)