Sắp xếp theo

Cá Hồi Nauy Tươi

Có 2 lựa chọn
25,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
177,000 đ / 300g 195,000 đ -9%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
84,000 đ / 200g 90,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,100,000 đ / Miếng 2Kg 1,180,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
370,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g