Sắp xếp theo

Cá Hồi Nauy Tươi

Có 2 lựa chọn
15,000 đ / 1 Bộ 600-800g 30,000 đ -50%
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
229,500 đ / 300g
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
147,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,380,000 đ / Miếng 2Kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
485,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g