Sắp xếp theo

CÁC LOẠI TÔM NGON NGÀY TẾT

Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
520,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
680,000 đ / 1Kg
sống
1,250,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
490,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
sống
1,900,000 đ / 1Kg
sống
2,250,000 đ / 1Kg ( Size >1kg/con)