Sắp xếp theo

Các loại Tôm sống

Có 5 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.3kg) 1,290,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
450,000 đ / Size 35-40 con/Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
950,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -21%
Sốt Ăn Kèm
sống
1,790,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
2,050,000 đ / Size 700g-900g
sống
Sốt Ăn Kèm
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)