Sắp xếp theo

Các loại Tôm sống

Có 4 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -8%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
450,000 đ / Size 35-40 con/Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
sống
Sốt Ăn Kèm
1,350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
sống
Sốt Ăn Kèm
2,500,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)