Sắp xếp theo

Các loại Tôm sống

Có 3 lựa chọn
sống
525,000 đ / 1 Con 575,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
sống
890,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 990,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
410,000 đ / Size 35-40 con/Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
450,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%
Sốt Ăn Kèm
sống
1,620,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,950,000 đ / Size 700g-900g
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)