Sắp xếp theo

CỒI SÒ ĐIỆP

Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
140,000 đ / 1kg