Sắp xếp theo

Cồi sò điệp Nhật

Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,050,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg