Sắp xếp theo

Cua Hoàng Đế Alaska (Cua King Crab)

Có 3 lựa chọn
590,000 đ / Tươi Size >500g
Sốt Ăn Kèm
sống
2,450,000 đ / 1Kg
sống
950,000 đ / Size 500g -2Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
850,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,150,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg