Sắp xếp theo

BÁN CHẠY THÁNG 8

Có 3 lựa chọn
sống
375,000 đ / Con 500g 525,000 đ -29%
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1Kg (Sống) 650,000 đ -9%
Có 3 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
165,000 đ / 300g 207,000 đ -20%
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 15-17)
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
470,000 đ / 1Kg 520,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 990,000 đ -24%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
97,500 đ / 250g 112,500 đ -13%
89,000 đ / 1Kg
6,000 đ / Con 7,000 đ -14%
250,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -14%
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
250,000 đ / 1kg 360,000 đ -31%
Có 2 lựa chọn
sống
280,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
295,000 đ / 1kg ( Sống)
120,000 đ / Túi 20 con 140,000 đ -14%
160,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -16%
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / Sống
650,000 đ / 1Kg
370,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
280,000 đ / 1kg (Sống)
Có 4 lựa chọn
sống
1,950,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -9%
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
285,000 đ / 1Kg 300,000 đ -5%
320,000 đ / 1Kg
280,000 đ / 1Kg
450,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -8%
550,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg (Sống)
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
390,000 đ / 1Kg 420,000 đ -7%
Có 2 lựa chọn
new
80,000 đ / 0.5
Có 3 lựa chọn
45,000 đ / 100gr
Có 2 lựa chọn
450,000 đ / 1Kg 480,000 đ -6%
190,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
280,000 đ / 1kg 320,000 đ -13%
320,000 đ / 1kg 350,000 đ -9%
220,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1Kg 420,000 đ -17%
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
140,000 đ / 0.5kg
395,000 đ / Hộp
595,000 đ / Hộp
495,000 đ / Hộp
25,000 đ / Chai 300ml
25,000 đ / Chai 300ml
12,000 đ / Hủ 75g
10,000 đ / Hủ 75g
39,000 đ / Túi 300g
49,000 đ / Túi 150g
45,000 đ / Túi 300g
15,000 đ / Túi 150g
290,000 đ / 1kg 330,000 đ -12%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)