Sắp xếp theo

FLASH SALE

Có 3 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
99,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 4 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
sống
375,000 đ / Con 500g 525,000 đ -29%
5,000 đ / Con 7,000 đ -29%
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
390,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -20%
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
300,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
1,250,000 đ / 1Kg (Size 500-700gr/con) 1,620,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g 1,950,000 đ -10%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)