Sắp xếp theo

Sản phẩm nổi bật

sống
950,000 đ / Size 500g -2Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
350,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
190,000 đ / Túi 30 con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
340,000 đ / 1Kg
750,000 đ / 1Kg
890,000 đ
Sốt Ăn Kèm
570,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
260,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
520,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
250,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
590,000 đ / Tươi Size >500g
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
145,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
680,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
390,000 đ / 1Kg