Sắp xếp theo

Hải sản ăn sống _ sushi _ sashimi

Có 2 lựa chọn
sống
1,790,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
575,000 đ / 0,5Kg
170,000 đ / Túi 288g
340,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 2 lựa chọn
70,000 đ / Hủ 50g