Sắp xếp theo

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH - BẢO QUẢN ĐƯỢC 3-6 THÁNG

550,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
190,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1kg 350,000 đ -9%
Có 2 lựa chọn
230,000 đ / 1kg
370,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
390,000 đ / 1Kg 420,000 đ -7%
119,000 đ / Túi 1Kg
350,000 đ / 1Kg 420,000 đ -17%
Có 2 lựa chọn
450,000 đ / 1Kg 480,000 đ -6%
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
280,000 đ / 1kg 320,000 đ -13%
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
290,000 đ / 1Kg
90,000 đ / 1kg
160,000 đ / Hộp 250gr
Có 3 lựa chọn
45,000 đ / 100gr
Có 2 lựa chọn
new
80,000 đ / 0.5
220,000 đ / 1Kg
209,000 đ / Hộp 250gr
90,000 đ / 1kg
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
115,000 đ / Không Trứng
75,000 đ / Khay 250gr
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
280,000 đ / 1Kg
285,000 đ / 1Kg 300,000 đ -5%
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
125,000 đ / 500gr
Có 2 lựa chọn
165,000 đ / 500g
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
340,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
147,000 đ / 300gr 195,000 đ -25%
Có 2 lựa chọn
18,000 đ / 1 Bộ ~700g 28,000 đ -36%
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
175,000 đ / Khay 250g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
290,000 đ / 1kg 330,000 đ -12%
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
390,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
650,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)