Sắp xếp theo

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH - BẢO QUẢN ĐƯỢC 3-6 THÁNG

220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
45,000 đ / 100gr
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
220,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1Kg 390,000 đ -10%
290,000 đ / 1Kg
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
115,000 đ / Không Trứng
75,000 đ / Khay 250gr
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
190,000 đ / 1Kg 220,000 đ -14%
280,000 đ / 1Kg
300,000 đ / 1Kg
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
130,000 đ / 500gr
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
165,000 đ / 500g
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
340,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
147,000 đ / 300gr 195,000 đ -25%
Có 3 lựa chọn
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
18,000 đ / 1 Bộ ~700g 28,000 đ -36%
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
175,000 đ / Khay 250g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
330,000 đ / 1kg
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
390,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
350,000 đ / 1kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
650,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
750,000 đ / 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)