Sắp xếp theo

Hải sản giàu dinh dưỡng

Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
90,000 đ / 200g
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
145,000 đ / 0.5Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
495,000 đ / 500g
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
sống
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1Kg 550,000 đ -11%
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 30 - 35con/Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg (Sống)
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Sốt Ăn Kèm
sống
990,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -17%
Có 4 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
475,000 đ / 1Con ( ~500g) 525,000 đ -10%
Có 4 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
749,000 đ / 1Kg (Mua 3 Con trở lên) 890,000 đ -16%
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg