Sắp xếp theo

Hải sản giàu dinh dưỡng

Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 0.5Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
495,000 đ / 500g
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
590,000 đ / Tươi Size >500g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 30-40con/Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,250,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
850,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
680,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg