Sắp xếp theo

Hải sản giàu dinh dưỡng

Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 0.5Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
495,000 đ / 500g
Có 3 lựa chọn
99,000 đ / 300g
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
sống
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 30 - 35con/Kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
65,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Con ( ~500g) 575,000 đ -15%
Sốt Ăn Kèm
sống
1,150,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
480,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
1,050,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg