Sắp xếp theo

Hải sản giàu dinh dưỡng

Có 2 lựa chọn
495,000 đ / 500g
Có 2 lựa chọn
370,000 đ / 1kg
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
195,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
590,000 đ / 1kg
sống
420,000 đ / 1Kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
1,150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
sống
115,000 đ / 1Kg
270,000 đ / 1Kg
170,000 đ / Túi 907g
sống
450,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 3 lựa chọn
65,000 đ / Hủ 50g
Có 3 lựa chọn
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
690,000 đ / 1Kg
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
890,000 đ
sống
420,000 đ / 1Kg
sống
490,000 đ / 1Kg
590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
480,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
1,090,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg