Sắp xếp theo

HẢI SẢN HOT TRỮ TẾT

Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
220,000 đ / 1Kg
220,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
322,000 đ / 250gr
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1kg
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
355,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
Có 2 lựa chọn
350,000 đ / 1Kg/ Size 10-14
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
75,000 đ / Khay 250gr
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg