1900 0098

(8h-21h từ T2-Chủ Nhật)

2h delivery

Đăng nhậpTài khoản
gio hang0

Giỏ hàng của bạn vẫn chưa có sản phẩm nào.

HẢI SẢN MỘT NẮNG

ca com sua kg
Có 2 lựa chọn
new

Cá Cơm Sữa (Kg)

80,000 đ/ 0.5
ca sac trung 1 nang kg
Có 2 lựa chọn

Cá Sặc Trứng 1 Nắng (Kg)

97,500 đ/ 0.5Kg
ca chi vang 1 nang kg
Có 2 lựa chọn

Cá Chỉ Vàng 1 Nắng (Kg)

220,000 đ/ 1Kg

Cá Hố Cắt Khúc (Kg)

220,000 đ/ 1Kg

Cá Đù 1 Nắng (Kg)

240,000 đ/ 1Kg

Cá Thu 1 nắng (Kg)

310,000 đ/ 1Kg

Cá Dứa 1 Nắng (Kg)

390,000 đ/ 1Kg

Mực 1 Nắng ( Kg )

450,000 đ/ 1Kg
1900 0098(8h-21h từ T2-Chủ Nhật)