Sắp xếp theo

HẢI SẢN NGON CHO NGÀY 20-10

Có 4 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,650,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -4%
Có 4 lựa chọn
sống
1,650,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -23%
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Size 5-6 1,250,000 đ -21%
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Kg 550,000 đ -11%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,090,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -8%
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
370,000 đ / 1kg (Sống)
tươi
Chuẩn Sashimi
1,100,000 đ / Miếng 2Kg
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
117,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
177,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Chuẩn Sashimi
160,000 đ / Khay 20 miếng
sống
Chuẩn Sashimi
890,000 đ / 1Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 500gram 495,000 đ -5%
Sốt Ăn Kèm
470,000 đ / 1Kg 525,000 đ -10%
Sốt Ăn Kèm
220,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
890,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
145,000 đ / 1Kg
sống
690,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
370,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
sống
360,000 đ / 1kg (40-50con)
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
322,000 đ / 250gr
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 35-40 con/Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
850,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1 Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg 520,000 đ -19%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
195,000 đ / 300gr
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg