Sắp xếp theo

HẢI SẢN NHẬP KHẨU

Có 3 lựa chọn
1,450,000 đ / 1Kg
550,000 đ / 1Kg
1,490,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
680,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
150,000 đ / Hủ 50g
290,000 đ / 1Kg