Sắp xếp theo

Hải sản nhập khẩu chất lượng

550,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
680,000 đ / 1Kg