Sắp xếp theo

Hải sản sống

sống
1,650,000 đ / 1Kg 1,990,000 đ -17%
sống
420,000 đ / 1Kg
590,000 đ / 1Kg
sống
490,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
325,000 đ / 1Kg
sống
220,000 đ / 1 Kg
Có 2 lựa chọn
sống
490,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
1,390,000 đ / 1Kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
sống
2,600,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
sống
680,000 đ / 1Kg
sống
115,000 đ / 1Kg