Sắp xếp theo

Hải sản sống

sống
1,790,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -17%
sống
420,000 đ / 1Kg
sống
650,000 đ / 1Kg
sống
490,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
320,000 đ / 1Kg
sống
180,000 đ / 1 Kg
Có 2 lựa chọn
sống
520,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / 1kg
sống
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
1,350,000 đ / 1Kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
sống
2,600,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
sống
650,000 đ / 1Kg
sống
95,000 đ / 1Kg