Sắp xếp theo

Hải sản sống

sống
2,350,000 đ / 1Kg
sống
365,000 đ / 1Kg 430,000 đ -15%
sống
740,000 đ / 1Kg
sống
640,000 đ / 1Kg
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / 1kg
sống
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
1,250,000 đ / 1Kg
sống
1,900,000 đ / 1Kg
sống
2,250,000 đ / 1Kg ( Size >1kg/con)
sống
550,000 đ / 1Kg
sống
95,000 đ / 1Kg