Sắp xếp theo

Hải Sản Sống

Có 2 lựa chọn
sống
550,000 đ / 1kg
sống
195,000 đ / 1Kg
sống
450,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
Có 3 lựa chọn
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,590,000 đ / 1Kg
sống
325,000 đ / 1Kg
sống
115,000 đ / 1Kg
sống
1,750,000 đ / 1Kg
sống
550,000 đ / 1Kg
620,000 đ / 1Kg
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
sống
1,390,000 đ / 1Kg
sống
450,000 đ / 1kg
sống
2,600,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
sống
1,900,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
sống
1,750,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
650,000 đ / 1kg