Sắp xếp theo

Hải Sản Sống

Có 2 lựa chọn
sống
590,000 đ / 1kg
sống
160,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
sống
420,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / 1Kg
sống
650,000 đ / 1Kg
sống
250,000 đ / 1Kg
sống
95,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,590,000 đ / Size 1-1,6Kg (Cua Cái) 1,790,000 đ -11%
sống
640,000 đ / 1Kg
sống
740,000 đ / 1Kg
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
sống
1,250,000 đ / 1Kg
sống
450,000 đ / 1kg
sống
2,600,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
sống
1,900,000 đ / 1Kg
sống
1,450,000 đ / 1Kg 1,750,000 đ -17%
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / 1kg
sống
450,000 đ / 1Kg