Sắp xếp theo

Hải Sản Sống

Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Con (~500g) 575,000 đ -15%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
Sốt Ăn Kèm
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
250,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,550,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
620,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
720,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 30-40con/Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
sống
Chuẩn Sashimi
790,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -34%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg