Sắp xếp theo

Hải Sản Sống

Sốt Ăn Kèm
sống
890,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / COMBO 3 CON ( size 500gr) 1,575,000 đ -18%
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
Sốt Ăn Kèm
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,150,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
750,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,690,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
Sốt Ăn Kèm
sống
1,090,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -8%
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 30 - 35con/Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / Size 700g-900g
sống
Chuẩn Sashimi
1,090,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg