Sắp xếp theo

Hải Sản Sống

sống
Sốt Ăn Kèm
150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg 520,000 đ -19%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
520,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
sống
360,000 đ / 1kg (40-60con)
sống
Sốt Ăn Kèm
129,000 đ / 1 Kg
sống
160,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
790,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
370,000 đ / 1kg (Sống)
sống
690,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
290,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
1,150,000 đ / 1kg ( size 450-600g)
sống
Sốt Ăn Kèm
790,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
1,450,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -33%
Có 3 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
1,650,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -4%
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1Kg (Sống)
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Kg 550,000 đ -11%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
sống
Sốt Ăn Kèm
7,000 đ / Con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
sống
Chuẩn Sashimi
1,090,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,490,000 đ / 1Kg (Size 500-700g/con)
sống
Sốt Ăn Kèm
1,090,000 đ / 1Kg 1,190,000 đ -8%
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 35-40 con/Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
2,250,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g