Sắp xếp theo

HẢI SẢN SỐNG VỀ MỖI NGÀY

5,000 đ / Con 7,000 đ -29%
49,000 đ / Con
Có 3 lựa chọn
sống
450,000 đ / 1Kg Sống
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 16-18)
89,000 đ / 1Kg
99,000 đ / 1Kg
100,000 đ / Túi 20 con 140,000 đ -29%
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1kg (Sống)
85,000 đ / 1Kg 125,000 đ -32%
130,000 đ / 1 Kg
130,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -32%
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
295,000 đ / 1kg ( Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
280,000 đ / 1kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / Sống
Có 2 lựa chọn
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
200,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -31%
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
550,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
sống
375,000 đ / Con 500g 525,000 đ -29%
390,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -20%
520,000 đ / 1Kg
650,000 đ / 1Kg
790,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%
950,000 đ / Kg (Size 0.9kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -26%
990,000 đ / 1Kg 1,290,000 đ -23%
1,250,000 đ / 1Kg (Size 500-700gr/con) 1,620,000 đ -23%
1,650,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
Có 4 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g 1,950,000 đ -10%
1,950,000 đ / 1Kg (Size >1kg/con) 2,250,000 đ -13%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)