Sắp xếp theo

Hải Sản Tặng Bé 1/6

Có 3 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 16-18)
390,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -20%
Có 3 lựa chọn
sống
375,000 đ / Con 500g 525,000 đ -29%
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%
Có 2 lựa chọn
sống
420,000 đ / Sống
Có 4 lựa chọn
sống
1,850,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -14%
520,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
177,000 đ / 300g 207,000 đ -14%
tươi
Chuẩn Sashimi
1,120,000 đ / Miếng 2Kg 1,300,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
sống
260,000 đ / 1Kg (Sống)
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
450,000 đ / 1Kg Sống
89,000 đ / 1Kg
99,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
320,000 đ / 1Kg
5,000 đ / Con 7,000 đ -29%
200,000 đ / Túi 50 con 290,000 đ -31%
100,000 đ / Túi 20 con 140,000 đ -29%
130,000 đ / Túi 30 con 190,000 đ -32%
Có 2 lựa chọn
tươi
75,000 đ / 0.5kg 90,000 đ -17%
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)