Sắp xếp theo

HẢI SẢN TẶNG MẸ

Có 3 lựa chọn
sống
65,000 đ / 1 con(Size 16-18)
Có 4 lựa chọn
sống
1,790,000 đ / 1Kg 2,150,000 đ -17%
Có 3 lựa chọn
sống
410,000 đ / Con 500g 525,000 đ -22%
320,000 đ / Size lớn 6-10 con/kg 490,000 đ -35%
280,000 đ / 1Kg 350,000 đ -20%
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
207,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
112,500 đ / 250g
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -34%
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
tươi
Chuẩn Sashimi
1,300,000 đ / Miếng 2Kg
1,150,000 đ / Kg (Size 1kg - 3kg/con) 1,290,000 đ -11%
Chuẩn Sashimi
tươi
2,520,000 đ / 6Kg
Có 2 lựa chọn
sống
490,000 đ / 1kg 520,000 đ -6%
Có 3 lựa chọn
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%
570,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0,5Kg
290,000 đ / Túi 50 con
190,000 đ / Túi 30 con
190,000 đ / 1Kg 220,000 đ -14%
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
140,000 đ / Túi 20 con
1900 0098(8h-21h từ T2-T7; 17h Chủ Nhật)