Sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Sốt Ăn Kèm
sống
175,000 đ / 1Kg
990,000 đ / Size 7-9 1,090,000 đ -9%
Sốt Ăn Kèm
690,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
30,000 đ / 1 Bộ 600-800g
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 4 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
117,000 đ / 300g
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
145,000 đ / 0.5Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
790,000 đ / Size 5-6 990,000 đ -20%
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
tươi
1,100,000 đ / Miếng 2Kg
30,000 đ / Phần
150,000 đ / Chai
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
235,000 đ / 0.5kg
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
175,000 đ / Khay 250g
Có 4 lựa chọn
sống
1,490,000 đ / 1Kg 1,650,000 đ -10%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 35-40 con/Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Kg 550,000 đ -11%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,750,000 đ / Size 700g-900g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
520,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg (Size 6-8)
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
25,000 đ / Ớt Xanh (Chai)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
470,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
390,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 4 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
1,650,000 đ / COMBO 3 CON (Tổng 1,5kg) 1,725,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
450,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
270,000 đ / 1kg
450,000 đ
Sốt Ăn Kèm
540,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg 520,000 đ -19%