Sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1Kg
270,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
tươi
1,180,000 đ / Miếng 2Kg
30,000 đ / Phần
150,000 đ / Chai
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
tươi
Chuẩn Sashimi
195,000 đ / 300g
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
175,000 đ / Khay 250g
Sốt Ăn Kèm
sống
2,550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
990,000 đ / 1Kg 1,150,000 đ -14%
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / Size 30-40con/Kg
490,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
550,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,800,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
350,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
290,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Có 3 lựa chọn
99,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
260,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
25,000 đ / Ớt Xanh (Chai)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
750,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
200,000 đ / 1kg
tươi
Chuẩn Sashimi
420,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
115,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
1,690,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
1,290,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1Con (~500g) 575,000 đ -15%
sống
Sốt Ăn Kèm
250,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
180,000 đ / 1Kg
145,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
720,000 đ / 1Kg
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
450,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
190,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
Sốt Ăn Kèm
520,000 đ / 1kg