Sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

190,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,590,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
1,150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
220,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
95,460 đ / 300g 111,000 đ -14%
Chuẩn Sashimi
tươi
420,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g
Chuẩn Sashimi
tươi
590,000 đ / 1 Kg
Có 2 lựa chọn
260,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
340,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
180,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
470,000 đ / 1kg
1,490,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
320,000 đ / 1kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
1,450,000 đ / 1Kg
30,000 đ / Phần
sống
1,750,000 đ / 1Kg
sống
1,200,000 đ / 1Kg
sống
450,000 đ / 1Kg
550,000 đ / 1Kg
Chuẩn Sashimi
240,000 đ / Khay 200g
620,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
sống
140,000 đ / Túi 20 con
sống
190,000 đ / Túi 30 con
sống
290,000 đ / Túi 50 con
119,000 đ / Túi 1Kg
60,000 đ / Hộp 10 gói
29,000 đ / Tuýp
390,000 đ / 1Kg
450,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1Kg
200,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
250,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
25,000 đ / Ớt Xanh (Chai)
sống
325,000 đ / 1Kg
150,000 đ / Chai
Có 2 lựa chọn
sống
550,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
sống
650,000 đ / 1kg
sống
195,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
180,000 đ / 1kg
175,000 đ / Khay 250g
Có 2 lựa chọn
290,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
420,000 đ / 1kg
520,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
1,050,000 đ / 1Kg (Size>600g/con)
650,000 đ / 1Kg
sống
1,390,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
520,000 đ / 1Kg (6-8con/kg)
sống
1,900,000 đ / 1Kg
850,000 đ / 1Kg
590,000 đ / 1Kg 690,000 đ -14%
260,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
540,000 đ / 1kg 590,000 đ -8%
sống
450,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
145,000 đ / 0.5Kg
250,000 đ / 1Kg(15-20con)
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 1kg
270,000 đ / 1Kg
270,000 đ / 1Kg
sống
115,000 đ / 1Kg