Sắp xếp theo

Tất cả sản phẩm

Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
690,000 đ / 1kg
75,000 đ / Khay 250gr
Sốt Ăn Kèm
280,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
150,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
1,980,000 đ / Con 2Kg
Có 2 lựa chọn
28,000 đ / 1 Bộ ~700g
Có 2 lựa chọn
tươi
40,000 đ / 0,5Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
147,000 đ / 300g
990,000 đ / Size >500gram
Có 3 lựa chọn
150,000 đ / 300g
tươi
Chuẩn Sashimi
1,260,000 đ / Miếng 2Kg
30,000 đ / Phần
150,000 đ / Chai
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,350,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
tươi
195,000 đ / 300g 207,000 đ -6%
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
270,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
290,000 đ / 0.2Kg
Có 2 lựa chọn
245,000 đ / 0.5kg
Chuẩn Sashimi
260,000 đ / Khay 200g
175,000 đ / Khay 250g
Có 4 lựa chọn
sống
2,150,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
410,000 đ / Size 35-40 con/Kg
470,000 đ / 1Kg 490,000 đ -4%
Sốt Ăn Kèm
650,000 đ / 1Kg
590,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
550,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
1,950,000 đ / Size 700g-900g
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / 1kg/Size 7-9 con
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
290,000 đ / 1kg
650,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
490,000 đ / 1kg 520,000 đ -6%
Sốt Ăn Kèm
sống
290,000 đ / Túi 50 con
Sốt Ăn Kèm
sống
140,000 đ / Túi 20 con
390,000 đ / 1Kg ( Size 6-8)
Có 3 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
90,000 đ / Hủ 50g
220,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
420,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
Chuẩn Sashimi
150,000 đ / Hủ 50g
Sốt Ăn Kèm
490,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
tươi
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
tươi
490,000 đ / 1kg
Có 2 lựa chọn
tươi
590,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
590,000 đ / 1Kg (3-5 con/kg)
215,000 đ / 1Kg 290,000 đ -26%
Chuẩn Sashimi
170,000 đ / Túi 288g
Có 2 lựa chọn
270,000 đ / 1kg
119,000 đ / Túi 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
690,000 đ
Có 2 lựa chọn
110,000 đ / 0,5Kg
Có 2 lựa chọn
90,000 đ / 0.5kg
Có 2 lựa chọn
25,000 đ / Ớt Xanh (Chai)
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
320,000 đ / 1kg
29,000 đ / Tuýp
60,000 đ / Hộp 10 gói
Có 2 lựa chọn
45,000 đ / 0.5kg
750,000 đ / 1Kg
520,000 đ / 1Kg
Sốt Ăn Kèm
sống
125,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
sống
750,000 đ / Size 4-5 con/kg 1,200,000 đ -38%
Có 2 lựa chọn
sống
990,000 đ / Kg (Size 0.9kg-1.2kg) 1,290,000 đ -23%
230,000 đ / 1Kg 350,000 đ -34%
Sốt Ăn Kèm
sống
200,000 đ / 1Kg
Có 2 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
650,000 đ / 1Kg (Sống)
sống
Sốt Ăn Kèm
190,000 đ / Túi 30 con
450,000 đ / 1Kg
390,000 đ / 1Kg
350,000 đ / 1kg
Sốt Ăn Kèm
540,000 đ / 1Kg
Có 3 lựa chọn
Sốt Ăn Kèm
sống
420,000 đ / 1Kg Sống 450,000 đ -7%